top of page

K, 07. juuni

|

Tallinn

Gender blender - Transinimeste ühingu 1-aasta pidu!

Gender blender - Transinimeste ühingu 1-aasta pidu!
Gender blender - Transinimeste ühingu 1-aasta pidu!

Time & Location

07. juuni 2023, 20:00

Tallinn, Tulika 9/11, 10613 Tallinn, Estonia

About the event

Olete kõik oodatud Eesti Transinimeste Ühingu esimese sünnipäeva tähistamisele!

Juba aasta aega on lisaks Eesti LGBT Ühingule kohaliku kvääraktivismi lippu kõrgel hoidnud ka ETÜ - Eesti Transinimeste Ühing! Nüüd on aeg vaadata tagasi möödunud aastale ning tähistada esimest ja pöörast reisi ümber päikese. Sellest lähtuvalt on kõik meie sõbrad oodatud uhkusekuu ajal ka meiega koos aega veetma ning pidama maha ühe vaimustava heategevusliku sünnipäeva-dräägshow!

Olulised detailid: Kus? - Kõige uuemas kvääris klubis HUNGR Millal? - Uksed avatakse kell 20 Kellele? - Kõigile Eesti Transinimeste Ühingu sõpradele, koostööpartneritele ja dräägfännidele. Uksel kellegi identiteeti ei kontrollita, seega tule ise ning võta kaasa kõik oma kväärid ja kväärsõbralikud sõbrad, olgu nad trans- või paiksoolised!

PILET 5€/10€ Heategevuslik? Jah. Nagu väikeste aktiviste koondavate organisatsioonidega ikka mõnikord juhtub, vajame meie ETÜga teie abi, et meil oleks jätkuvalt võimalik seista trans+ õiguste eest Eestis. Seetõttu toetab teie piletitulu justnimelt Transinimeste Ühingu tööd ning meie organisatsiooni jätkusuutlikkust.

Üritame ühiselt kokku saada 7000€, sest just sellist raha on meil tarvis järjekordsesse projekti kandideerimiseks, mis aitaks meil eurorahade toel transaktivismi edasi ajada nii Eestis kui Baltikumis laiemalt.

Kuigi peol on olemas ka annetuskastid, siis neile, kes üritusele tulla ei saa (või soovivad annetada suurema summa, kui julgevad sularahas automaadist välja võtta), jagame ka järgmised tähtsad rekvisiidid:

Eesti Transinimeste Ühing EE107700771008205602

Dräägshow? Ega siis ükski sünnipäev saa mööduda ilma kväärika meelelahtuseta. Seega oleme kutsunud teie meeleheaks esinema erinevad lohistamiskuningad ehk inimkeeli mehist energiat kandvad dräägartistid!

Esinejate täpne nimekiri on veel selgumisel ning avaldatakse veidi aega enne peo toimumist, seega hoidke üritusel silma peal ning märkige end kui "going", et saaksite teada, kas ka teie lemmikud meie peol üles astuvad.

Ligipääsetavus? HUNGRisse pääseb üsna lihtsalt. Vaja on ületada vaid üks suhteliselt kõrge trepiaste (ca 20 sentimeetrit), et uksest sisse saada. Kui sul on selle astmega abi tarvis, siis tee kohale jõudes veidi häält ning palu korraldajate abikätt või kirjuta soovi korral oma saabumisest ette meili teel - transinimesed@gmail.com. Alati võib pöörduda ka muude ligipääsetavust puudutavate või teiste sinu jaoks oluliste küsimustega.

Kõik muu piduline tegevus toimub juba tasapinnalisel klubipõrandal ning muid astmeid või teisi füüsilisi takistusi ei tohiks kohapeal olla. Tualetid on neutraalsoolised ning mõeldud kasutamiseks kõigile.

OLULINE! Palun ole teadlik, et sellel peol ei tolereerita mitte mingisugust seksistlikku, transfoobset, homofoobset, rassistlikku või muul viisil teisi ja nende omadusi häbistavat või maha tegevat käitumist või kommentaare. Korraldajatel on õigus selliselt käituvad inimesed peolt eemaldada.

You are all welcome to celebrate the first birthday of the Estonian Trans Alliance!

For a year now, in addition to the Estonian LGBT Association, the Estonian Trans Alliance (ETÜ) has been proudly flying the flag of local queer activism. Now it's time to look back on the past year and celebrate the first incredible journey around the sun. In line with that, all our friends are invited to spend time with us during Pride Month and have an amazing charity birthday drag show!

Important details: Where? - At the newest queer club, HUNGR. When? - Doors open at 8 PM. Who is invited? - All friends of the Estonian Trans Alliance, partners, and drag fans. At the door, nobody's identity will be checked, so come as you are and bring all your queer and queer-friendly friends, whether they are trans or cisgender!

TICKET 5€/10€ Is it for a good cause? Yes. Like many small activist organizations, we, ETÜ, need your help to continue advocating for trans+ rights in Estonia. Therefore, the proceeds from your ticket will support the work of the Estonian Trans Alliance and the sustainability of our organization.

Our goal is to raise 7000€ because that's the amount we need to apply for another project, which would help us further advance trans activism in Estonia and the Baltic region with the support of European funds.

Although there will be donation boxes at the party, we also provide the following important details for those who cannot attend the event (or wish to donate a larger amount than they can withdraw from an ATM):

Estonian Trans Alliance EE107700771008205602

Drag Show? Of course, no birthday can pass without fabulous entertainment. Therefore, we have invited various drag kings and performers who exude masculine energy to delight you!

The exact lineup of performers is still being finalized and will be announced shortly before the event, so keep an eye on the event page and mark yourself as "going" to find out if your favorites will be performing at our party.

Accessibility? HUNGR is fairly easy to access. You only need to overcome a single relatively high step (about 20 cm) to enter. If you need assistance with this step, just make some noise when you arrive and ask for help from the organizers, or if you prefer, email us in advance at transinimesed@gmail.com to let us know about your arrival. You can also reach out with any other accessibility or other important questions you may have.

All other festivities will take place on a flat club floor, and there shouldn't be any other steps or physical obstacles on-site. The restrooms are gender-neutral and intended for use by everyone.

IMPORTANT! Please be aware that this party does not tolerate any form of sexist, transphobic, homophobic, racist, or otherwise demeaning behavior or comments towards others and their identities. The organizers have the right to remove individuals who engage in such behavior from the party.

Share this event

bottom of page